สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เครื่องศิราภรณ์ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

By

คำว่า เครื่องศิราภรณ์ ประกอบด้วยคำว่า เครื่อง ศิร(อ่าน สิ -ระ) กับ อาภรณ์. ศิราภรณ์แปลว่า เครื่องประดับศีรษะ. ใช้เป็นคำราชาศัพท์ เรียกสิ่งที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงใช้สวมพระเศียร ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ และมีคำเรียกต่าง ๆ เช่น พระมงกุฎ พระชฎา พระมาลา พระเกี้ยว. เครื่องศิราภรณ์ ที่สำคัญแต่ละองค์ ยังมีชื่อเรียกเพื่อบอกลักษณะ หรือบอกการใช้ เช่น พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ พระมหามงกุฎเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ ส่วนพระอนุราชมงกุฎ เป็นเครื่องทรงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช. พระมาลามีหลายองค์ มีสีต่าง ๆ เช่น พระมาลาทรงประพาส พระมาลาเส้าสะเทิน สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ทรงใช้ต่างกันตามพระอิสริยศักดิ์ เป็นต้น. เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

เครื่องประดับ ศิรา ภร ณ์ ฟรี

โดย STKS/NSTDA อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ต้นฉบับ.

เครื่องประดับ ศิรา ภร ณ์ ฟรี

เครื่องประดับ ศิรา ภร ณ์ ฟรี

By

Related Post